De Halketies

De inwoners van het kerkdorp Piringen zijn van meet af aan altijd erg actief geweest inzake het deelnemen aan de Harense carnavalstoet. Telkens met zeer originele ideeën. De naam Halketies, die in het Nederlands zoveel betekent als "knoeiers, voddeventen,..." zien we voor het eerst opduiken tijdens de stoet van 1982. Feit is dat de geestelijke vader niemand minder is dan de inmiddels overleden Marcel Thielen uit Piringen, die zelfs vooraleer onder de naam Halketies aan de Harense stoet deel te nemen, actief was in groepen met een jaarlijks wisselende naam, afhankelijk van het thema dat werd uitgebeeld.

Op een zeker moment heeft Marcel het roer overgegeven aan enkele jongere leden, met name Freddy Schuermans en Eddy Vanlessen, die vervolgens vanaf 1992 de leiding hebben overgelaten aan Jos Vanvinckenroye eveneens uit Piringen. Sedert 2005 wordt de groep geleid door Clerinx Robby uit Piringen.

 

Deze groep heeft ondertussen dus al heel wat geschiedenis bij elkaar weten te schrijven ter gelegenheid van hun deelname aan de zovele Harense carnavalstoeten.

 

 

Terug