De Handige Harries

Deze carnavalsgroep werd opgericht bij de start van het carnavalseizoen 1994. Aanleiding tot de oprichting was het feit dat de plaatselijke vereniging KLJ Bo-Ha  het bijltje erbij neerlegde en aantal jeugdige carnavalsvierders, allemaal leeftijdsgenoten, met name Royen Gunther, Coenen Johan en Smets Dominique, het initiatief namen om een carnavalsgroep op te richten.

 

Er werd al van meet af aan gestart met een 50 tal leden, terwijl de leiding van de groep in handen was van Gunther Royen, Prins 1996 van het Narrendom Haren en tevens gedurende enkele jaren ondervoorzitter van de Ridders van de Katteköp. Hij werd in zijn opdracht als voorzitter bijgestaan door Robby Dieu, voormalig Jeugdprins van het Narrendom Haren, namelijk in 1987. Of met andere woorden twee mannen die wisten hoe dat de vork aan de steel zat, en hoe carnaval moest gevierd worden.

 

Hoewel tijdens eerdere carnavalsedities soms 80 personen deel uitmaakten van de groep werd het ledenaantal bewust beperkt tot een 50-tal personen. De reden hiervoor was dat het inderdaad haast onmogelijk is om voor een dergelijke groep van 80 deelnemers de passende kledij te vinden. Vandaar dat men koos voor een kleiner aantal, waardoor men er in slaagde om met mooiere kostuums voor de dag te komen.

Hun grootste betrachting bestond er in er voor alle leden een onvergetelijke carnavalsnamiddag in Haren van te maken alsmede iets moois te mogen voorstellen aan het publiek.

Hoe dan ook, elke vereniging heeft nood aan enige financiële armslag. Zonder centen gaat het u eenmaal niet. Vandaar dat zij bijvoorbeeld ook tijdens de Harense Kerstmarkt een stand voor hun rekening namen, want van de andere kant dan ook weer goed was om de contacten met de leden te onderhouden om een beetje na te keuvelen over het afgelopen seizoen.

Maar helaas heeft deze vereniging de handdoek in de ring geworpen en deden zij in 2013 voor de laatste maal deel aan de Harense stoet.

 

 

 

Terug