Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Kinderstoeten

Piringen en Bommershoven


Sedert het carnavalseizoen 2005 organiseren de Gemeentelijke Lagere School en de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool van Piringen op de vrijdag die het Harense carnavalsweekend voorafgaat een kleurrijke en amusante kinderstoet door de straten van Piringen.

Vanaf het seizoen 2017 is ook de Vrije Basisschool “De Boomgaard” van Bommershoven mee op de kar gesprongen door na afloop van de stoet in Piringen een beperkte optocht door Bommershoven te organiseren.

De Ridders van de Katteköp ondersteunen uiteraard deze beide initiatieven, door met de Prins, de Jeugdprins alsmede een ruime delegatie van de Raad van Elf aanwezig te zijn, omdat op die wijze de officiële start van het lange Harense carnavalsweekend ingezet wordt.

Klik om deze foto te vergroten

Klik om deze foto te vergroten