Hoe kwam het narrendom Haren tot stand?

Velen zullen zich die vraag al gesteld hebben. Wel, een narrendom is een gebied waar narren behorend tot een welbepaalde vereniging of gezelschap,  tijdens de carnavalsdagen de absolute heersers zijn. In dit geval het grondgebied van Haren in het zuiden van de provincie Limburg, waar de  carnavalsvereniging de Ridders van de Katteköp jaarlijks borg staan voor meerdere carnavalsfestiviteiten, met als orgelpunt de organisatie van de carnavalstoet op de tweede zondag van de vasten.

Op zich is Haren geen gemeente meer, doch alles heeft uiteraard te maken met de fusies van gemeenten in de jaren zeventig.

Tot 31 december 1971 vormden Widooie, Piringen en Haren-Bommershoven drie afzonderlijke gemeentebesturen. Samen telden zij destijds 2.230 inwoners, met een oppervlakte van 14,52 km2, wat voor de verantwoordelijken van de fusies in 1971 meer dan een goede reden was om er inderdaad één gemeentebestuur van te maken, met als naam Gemeentebestuur Haren.

 

De politieke architecten vonden echter dat tegen de daaropvolgende verkiezingen in oktober 1976 de kaarten nog maar eens een keertje dienden geschud te worden. Het Gemeentebestuur van Haren zou bijgevolg van 1 januari 1977 niet meer bestaan en er werd beslist dat de kerkdorpen Widooie en Piringen ondergebracht zouden worden in de nieuwe fusiegemeente Tongeren, terwijl Haren-Bommershoven bij Borgloon zou aangehecht worden.

 

Vermits de carnavalsvereniging Ridders van de Katteköp haar ontstaan echter kende binnen de fusiegemeente Haren (van 1972 tot 1977) werd kortelings na het officiële nieuws betreffende het verdwijnen van de gemeente Haren besloten, om in termen van carnaval, het gebied naar de toekomst toe af te bakenen onder de vorm van een narrendom, met aan de oostelijke zijde de carnavalsstad Tongeren en aan de westelijke zijde de carnavalsstad Borgloon.

 

Met het opdoeken van de bestaande gemeente Haren in het vooruitzicht en met de schrik in het achterhoofd dat ook het carnaval zou teloor gaan, werd door de vereniging het territorium waar het carnaval van Haren zich afspeelde als het ware afgebakend. In de echte geschiedenisboeken zou men het omschrijven als een soort van protectionisme tegen eventuele indringers. Of om het in meer hedendaagse termen uit te drukken. De Katteköp legden hun territorium vast in een kalifaat.

 

Het nieuwe Narrendom Haren zou dus de aardrijkskundige grenzen van de opgedoekte gemeente Haren respecteren. Niet meer of niet minder, zo luidde het op de officiële plechtigheid, die doorging op vrijdag 7 januari 1977 in de aanwezigheid van o.a. de Ridders van de Ceuleman uit Borgloon, gewezen schepen van cultuur van het verdwenen Haren, evenals de burgemeesters van Tongeren en Borgloon, namelijk de hh. Mathieu Rutten en Jean-Marie Martin.

Op de foto. De toenmalige raad van Elf vergezeld van de prinsen en de hofdames.

 

Kortom, de Ridders van de Katteköp legden hun territorium vast en meteen wisten de buurverenigingen, namelijk de Ridders van de Ceuleman uit Borgloon, evenals de Ridders van Morepoit tot Bukeberg, tot waar hun carnavalsgrenzen reikten.

Deze plechtigheid was zonder twijfel een mijlpaal in de geschiedenis van het Harense carnaval. Alle twijfels - en die waren op dat ogenblik niet gering - betreffende het al dan niet voortbestaan van het carnaval in Haren werden meteen de kop ingedrukt.

Daarnaast lijkt het ons wenselijk u eveneens een kennis te laten maken met de vier prachtige Haspengouwse kerkdorpen of parochies die het narrendom omvatten. Even “Toeristisch praatje” aanklikken.

 

 

 

Toeristisch praatje