Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Ontvangst Stadhuis Borgloon

Sedert 1990 wordt op initiatief van de toenmalige Burgemeester Leo Wathion de Raad van Elf samen met de Prinsen vergezeld door familieleden en andere medewerkers jaarlijks uitgenodigd op het prachtige Loonse stadhuis. Deze ontvangst gaat steeds door de zaterdagavond die de zondag van Harense carnavalstoet voorafgaat.


Je zou het kunnen aanzien als de officiële sleuteloverhandiging, doch gezien de stad Borgloon slechts voor een gedeelte inspraak heeft op het grondgebied van het Narrendom Haren, kan er in principe geen echte sleuteloverhandiging plaatsvinden, waardoor deze ontvangst eerder als een betuiging van respect voor de Harense carnaval, vanwege het stadsbestuur, dient beschouwd te worden.


Naast de officiële toespraken van zowel de burgemeester als de voorzitter van de Ridders van de Katteköp wordt er eveneens gezorgd voor enige randanimatie, gaande van een tonprater tot enkele muzikanten.


Het is steeds een kleine intieme maar gezellige bedoening, terwijl de aanwezigen door het stadsbestuur getrakteerd worden op een feestelijk drankje.