Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Opening Carnaval

De traditie wil dat het nieuwe carnavalseizoen geopend wordt op 11 november, of indien dat om de één of andere reden niet kan, dan toch op de zaterdag die het dichtst bij 11 november ligt. Bij de Ridders van de Katteköp is dat trouwens niet anders.


Je kan je natuurlijk afvragen van waar deze traditie vandaan komt, zeker als je weet dat elf november ook de feestdag van Sint-Maarten is, een heilige die eigenlijk hoegenaamd niets met carnaval te maken heeft.


Anderzijds weten we wel dat het eeuwenoude carnavalsfeest in verband staat met de vasten. Een periode van 40 dagen voorafgaand aan het Paasfeest. Wel als je even narekent dan zal je vaststellen dat er tussen 11 november en Kerstmis ook ongeveer 40 dagen zitten, terwijl anderzijds het feest van Sint-Maarten vroeger de gelegenheid was om nog eens duchtig te feesten vooraleer de vasten tot Kerstmis werd aangevat. Er werd dan een groot vuur aangelegd, er werd gegeten, gedronken en gedanst, of met andere woorden, bij het vuur werd de nar uitgehangen en vandaar allicht de latere relatie met carnaval.Als we het archief van de Ridders van de Katteköp induiken, dan stellen we vast dat de eerste Officiële opening van het carnavalseizoen in het Narrendom Haren plaatsvond op zaterdag 11 november 1978 in de Parochiezaal van Widooie. Er werd op dat moment niet alleen het seizoen geopend, maar men profiteerde van de gelegenheid om tijdens dit evenement ook de nieuwe prinses aan te stellen. Dit samenvallen vond plaats tot op het moment dat er binnen de Raad van Elf beslist werd om geen prinsessen meer aan te stellen. Het openingsfeest in de Parochiezaal van Widooie heeft zich in de beginperiode steeds beperkt tot het lokale publiek en de Harense carnavalsgroepen, hoewel er soms ook wel eens een vereniging uit een andere stad of gemeente durfde opduiken.


Op 25 november 1989 werd echter op het Widooierplein het Harense carnavalsmonument ingehuldigd, wat meteen ook de plaats zou worden om naar de toekomst toe het carnaval officieel te openen. Alles verliep aldus vanaf dat moment in open lucht, met de nodige muziek en toespraken op het Widooierplein. Nadien trokken de leden van de Raad van Elf naar de Parochiezaal van Widooie, waar zij een eenvoudig etentje aangeboden kregen, uiteraard omringd met de nodige glaasjes.


Deze formule werd in 1995 herzien, nadat met de uitbaters van de Harense drankgelegenheden een overeenkomst werd gesloten om samen iets te verwezenlijken en de opening aldus iets meer in de kijker te stellen.

Omdat het in die periode van het jaar, namelijk half november, wel eens keertje slecht weer kan zijn, werd besloten een tent te plaatsen op het Widooierplein. En jawel, het werd een schot in de roos. Er was duidelijk meer belangstelling en alle aanwezigen waren het er over eens dat ook in de toekomst volgens deze formule kon verder gewerkt worden. Ondertussen is de belangstelling behoorlijk toegenomen en krijgen de aanwezigen niet alleen gratis drank aangeboden, maar werd oorspronkelijk in een extra grote braadpan telkens een heerlijk Haspengouws sudderpotje klaargemaakt, waarvan de aanwezigen naar hartenlust mochten genieten. De sudderpotje werd sinds 2014 vervangen door een eettent. In ieder geval een sfeervolle gezellige intieme plechtigheid die velen voor geen geld meer willen missen.