Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Zitting Derde Jeugd

De eerste Zitting van de Derde Jeugd werd gehouden op zondag 27 november 1977 in de Parochiezaal van Widooie. De Ridders van de Katteköp genoten op dat moment behoorlijk wat belangstelling bij het publiek, doch anderzijds waren de leden van de Raad van Elf alles behalve inspiratieloos. Inderdaad, men ging er vanuit dat voor de groep mensen uit onze samenleving, de zogenaamde Derde Leeftijd, ook wat op het vlak van carnaval diende te gebeuren.


Zoals het tegenwoordig nog steeds het geval is bestond de eerste Zitting van de Derde Jeugd uit een welgevuld programma met optredens van "artiesten" van eigen bodem, soms aangevuld met wat men amateur-artiesten zou kunnen noemen.


De eerste editie van een dergelijk carnavalsfeest voor de mensen van de Derde Leeftijd kende een meer dan behoorlijk succes. Omdat niet alle bejaarde mensen de gelegenheid hadden om zich per auto vanuit hun kerkdorp te verplaatsen naar Widooie, werd er een systeem op punt gesteld waarbij de leden van de Raad van Elf elk de plicht hadden om een aantal mensen op te halen in hun woonplaats en ze 's avonds na afloop terug naar huis te brengen.


Het is ook altijd een traditie geweest bij de Ridders van de Katteköp, om aan diegenen die zich inschreven voor het feest een forfaitaire deelnamevergoeding te vragen. Daar tegenover stond dat de deelnemers onbeperkt mochten genieten van drank en een lekkere koffietafel met taart. Deze koffietafel heeft trouwens altijd borg gestaan voor het creëren van een bijzonder gemoedelijke sfeer. Een sfeer die bovendien erg gesmaakt wordt bij de leden van de Raad van Elf en de talloze andere medewerkers.Tijdens de twee eerste edities werden er geen Prins of Prinses van de Derde Jeugd aangesteld of verkozen. Wij zeggen wel degelijk "verkozen", omdat inderdaad vanaf de derde editie op zondag 18 november 1979 voor het eerst een Prins en een Prinses werden verkozen. Een echte verkiezing waarbij de kandidaten, zowel heren als dames, vanuit de zaal naar het podium gevraagd werden, om dan deel te nemen aan wat men een "minikwis op ludieke basis" zou kunnen noemen. De kandidaten dienden een aantal eenvoudig vragen te beantwoorden, terwijl ze daarna ook een aantal opdrachten dienden uit te voeren, die menige keren de ganse zaal tot een grote lachtempel omtoverden.


Zo werden voor de eerste keer prinses Lisa I (Mevr. Mertens-Nossin) uit Widooie, en Fernand I (Cuyx) respectievelijk verkozen tot Prinses en Prins voor de Derde Jeugd 1980, en kreeg het koppel een ereplaats in de carnavalstoet. Na een aantal jaren is men bij gebrek aan kandidaten om aan de verkiezing deel te nemen overgestapt naar het systeem van een "aanstelling", hetzij met kandidaten van de aanwezige deelnemers, hetzij met vooraf afgesproken personen.


Hoe dan ook de leden van de Raad van Elf hebben ook in dat verband heel wat spannende momenten beleefd, omdat de kandidaten soms tot de allerlaatste minuut roerloos op hun stoel bleven zitten, om zich dan uiteindelijk toch naar het podium te begeven. Kortom, het is altijd een erg gezellige namiddag geweest, waar velen naar uitkeken. Hopelijk blijft dit jaarlijkse carnavalsfeest ook naar de toekomst toe bestaan, wat helaas niet zo evident is, omdat hoe langer hoe meer andere gesubsidieerde organisaties seniorenfeesten organiseren. De keuze wordt bij wijze van spreken te groot en de deelnemers moeten uiteraard selecteren.


Klik hier voor een overzicht van al de personen die in de loop der jaren de titel van Prins, Prinses, Jeugdprins,Jeugdprinses en Prins of Prinses van de Derde Jeugd hebben mogen dragen.