Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Carnavalstoet

Historiek

Puur technisch bekeken leek het oorspronkelijk haast onmogelijk om een carnavalstoet te organiseren in de fusiegemeente Haren. De vier samengevoegde kerkdorpen, namelijk Bommershoven, Haren, Piringen en Widooie lagen in feite volledig gescheiden van elkaar, vormden dus geen homogeen woongebied en werd bovendien van oost naar west doorsneden door de gewestweg Tongeren - Sint-Truiden. Deze gewestweg is trouwens tijdens de voorbereiding op de goedkeuring van het traject door de hogere overheid meermaals het centrale discussiepunt geweest.


Als dag waarop de stoet zou uittrekken, werd gekozen voor de tweede zondag van de vasten, dus één week na de stoet van Borgloon en twee weken na de stoet van Tongeren.

Nadat Tony I (Deploige) op 12 februari 1972 aangesteld werd tot de eerste Prins van Haren, stond er niets meer in de weg om op de geplande zondag van 5 maart 1972 de eerste Harense carnavalstoet van start te laten gaan.

Lees verder >>>

Traject

Praktisch

Wanneer

De stoet trekt ieder jaar uit op de tweede zondag van de vasten en wisselt bijgevolg ieder jaar van datum. Onder de rubriek "Feestkalender tot 2028" van deze site kan u alle data tot 2028 terugvinden.


Stoetreglement

Klik hier om het volledig stortreglement te lezen.